Международно Дружество „Елиас Канети” бе домакин на дискусия „Българи и румънци – партньори или съседи, обърнали си гръб?”. Основният фокус стана ретроспекция на историческото развитие на българо-румънските отношения и бяха разгледани факторите, които възпрепятстват тези отношения или са предпоставка за сближаване на двете страни.
В рамките на дискусията беше подчертано бавното и трудно реализиране на съвместни българо-румънски проекти, особено по-значими инвестиционни и инфраструктурни. Показателно е забавянето в изграждането на Дунав мост 2 при Видин-Калафат и други. Предизвикателството е Румъния и България да осъзнаят ролята и отговорностите, които имат като членове на ЕС, участващи в определяне на регионалната политика. Програмите за трансгранично сътрудничество са допълнителна възможност са сближаване на двете страни и развитие на трансграничния регион между България и Румъния, който остава в периферията и е по-слабо развит. Двете държави имат общи приоритетни цели и интереси и са длъжни да намерят формите на сътрудничество, които да спомогнат за реализиране им.