Международно дружество „Елиас Канети”, направление „Гражданско образование”, стартира поредица от обучения на ученици-мултипликатори по въпросите на сексуалното образование по проект „Щъркелите или въпросите на половата култура на тийнейджърите в град Русе”. Той се финансира от Община Русе по Тематичен конкурс „Превантивни програми за подрастващи и хора в риск” на обща стойност от 3 418,00 лева. Ученици от СОУ „Христо Ботев”, СОУ „Васил Левски”, СУ „М-р Атанас Узунов”, ПГПТ „Атанас Ц. Буров” и ДОВДЛРГ “Райна Гатева” преминаха първата част на модулното обучение под ръководството на Кина Велчева, експерт на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Кина Велчева е дипломиран психолог, социален педагог и акушер с над десетгодишен практически опит и преподавател в Русенския университет.