На 25-ти и 26-ти ноември в Русе се проведе методологически уъркшоп за преподавателите от университетите участващи в проекта „Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Успоредно с уъркшопа Международно дружество Елиас Канети организира в Русе културни събития със съвместното участие на творци от Румъния и България. Още…