Теодора Димова бе вторият гост на „Кафе Сосиете” – инициативата, която промотира благотворителността и социалните каузи. Срещата-дискусия за благотворителността и нейните духовни измерения се проведе на 26 ноември в Синия салон на хотел Дунав Плаза. Събитието започна с литературно четене на откъс от романа на писателката „Майките”. Текстът стана отправна точка за споделяне на мнения относно ролята на благотворителността, подкрепени с  конкретни примери от опита на присъстващите. Още…