Завърши зимното екоучилище „Коледа без край“ на Екоклуб „Ела” към Дружеството, което се проведе в Регионална библиотека „Любен Каравелов”. В продължение на четири дни от 27 до 30 декември децата се запознаха с някои основни проблеми на опазването на околната среда, научиха какво е биоразнообразие, рециклиране и осъзнаха значението на личната отговорност и участие на всеки от тях за опазването на природата.

Неформалното обучение протече под формата на образователни игри, художествена и приложна дейност. Младите еколози от 1 до 4 клас имаха възможност да използват цялото си въображение за изработване на оригинални творчески продукти, свързани с темата за природата. Те работиха с отпадъчни материали, рециклираха хартия, създадоха поздравителни картички за Новата година.

Част от рисунките бяха подредени в изложба, посветена на Деня на биоразнообразието. Изложбата ще остане във фоайето на библиотеката до средата на януари. Училището бе част от нашия проект “Човек, технологии, околна среда”.