Kat

На 22 ноември Международнo дружество Елиас Канети (МДЕК), представи в рамките на Балканския салон на Дунавското бюро в Улм, Германия, работата си под заглавие “GegenMassNahmen – маси и личност в образователната и културната практика на Дружество Канети”.

Човешката личност и човешките маси: с тази тема се е занимавал роденият в България писател на немски език Елиас Канети. Неговите тези, макар и нееднозначно приети нито в социалните науки, нито в литературните кръгове, са все още актуални, особено в демократично устроените общества, имунизирайки срещу всякакъв тип идеологизация, било то от ляво или дясно.

Изкристализирането на независимата, креативната и критична личност от мълчаливата, пасивна и лесно манипулируема човешка маса е цел на Дружество Канети и философски мотив на събитието в Улм. Публиката имаше възможността активно да вземе участие в работата на Дружество Елиас Канети. Затова и в центъра на събитието бе една видео-инсталация с интерактивни моменти, последвана от подиумна дискусия, която рефлектира върху процеса.

Събитието послужи като платформа за обмен на заинтересувани лица в областта на изкуството, културата, образованието, с представителите на културни и образователни институции, които проявяват интерес към обмена и сътрудничеството с МДЕК.