Дружество Канети заедно с педагози направи мост към формалното образование

В навечерието на Деня на будителите екипът по неформално образование на Международно Дружество „Елиас Канети” организира и проведе работна среща с учители от различни училища в град Русе. Целта бе да се осъществи диалог за ролята и мястото на неформалното образование и неговото взаимодействие с формалното, да се обмени опит в педагогическата работа и задълбочат съществуващите контакти. Темата на срещата „Може ли неформалното образование да бъде в помощ на формалното?”  включи в интензивна дискусия 18 учители от 9 училища в града. Разделени по групи, те обсъдиха проблемни теми, фасилитирани по схема за водене на конструктивни разговори. Педагозите бяха запознати с алгоритъма на съставяне на учебен план и провеждане на неформални образователни единици, по които МД „Елиас Канети” успешно осъществява своята образователна мисия.