Нашите книги можете да намерите в книжарниците „Български книжици” и „Нисим” в София, в Университетска книжарница във Велико Търново и можете да поръчате от Австрийска библиотека Русе и Велико Търново и от издателството verlag@eliascanetti.org


ЗАПИСКИ 1954-1993
Изтезание на мухи. Притурка от Хампстед. Посмъртно публикувани записки

Елиас Канети

Записките в българското издание съответстват на страниците в немското издание.
© Carl Hanser Verlag München Wien
© Пенка Ангелова, превод
© Нейко Генчев, корица
Ана Димова, редактор
© МД „Елиас Канети“, Русе
ISBN 978-954-2992-31-8
Цена: 24 лева

В Русе с Елиас Канети

Веселина Антонова, Иво Жейнов

Първо издание
Под общата редакция на Пенка Ангелова
© Нейко Генчев, корица
© МД „Елиас Канети“, Русе
ISBN 978-954-2992-28-8
Цена: 12,50 лева

Посегателство над свободата

Илия Троянов, Юли Цее

© Пенка Ангелова, превод
© Валентин Георгиев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-92453-1-8
Цена: 9 лв.


“Социалистическият начин на живот”

Идеология, общество, семейство и политика в България (1944–1989)

Улф Брунбауер

Проф. д-р Улф Брунбауер е изключително задълбочен и отговорен австрийски учен – познавач на българската история. С цялостния диференциран поглед върху „социалистическия начин на живот” в България, върху битовата и социална история на ежедневието, тази негова книга предлага един социален подход към обяснението на „масовизацията” на този начин на живот и неговото превръщане в норма. Интерес представлява погледът му отвън със задълбочено познаване на вътрешната ситуация. И все пак погледът на необременения от „нормалността” на нормите наблюдател разкрива изненадващи аспекти. Изследването на Улф Брунбауер е принос към сравнителното изучаване на социализма, една тема, на която в България се отделя все още твърде малко внимание.

© Traduki, превод; © Румяна Станкова, превод; Недка Николова, редактор; © Румен Михов-Попа, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-92453-2-5; Цена 32 лв.


Родната Европа

Чеслав Милош

„В известен смисъл мога да се смятам за типичен източноевропеец. Сигурно е истина, че неговата differentia specifica (отличителна черта) може да се сведе до липса на форма – и външна и вътрешна. Неговите предимства – жаден ум, страст в споровете, усет за ирония, свежест на чувствата, пространствено или географско въображение, произтичат от основния недостатък: той винаги оставаше юноша, ръководеше се от внезапния прилив или отлив на вътрешния хаос. Но форма се придобива в стабилни общества. Аз съм красноречив пример за това колко големи усилия изисква усвояването на противоположни традиции, норми и прекалено богати впечатления, и привеждането им в някакъв порядък.” Чеслав Милош

© Мира Костова, Маргрета Григорова, превод; © Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-2992-01-1; Цена: 16 лв.


Безпомощната Европа

Роберт Музил

„Пътят на историята не е като на билярдна топка, която, чукната веднъж, изминава определена траектория, а наподобява пътя на облаците, сходен с този на някой бродещ из уличките човек, чието внимание скача от интересна сянка тук на група хора там, или на необичайното пресичане на фасадите на сгради, попадайки накрая на място, което не познава и където не е искал да попадне. В хода на всемирната история се съдържа известен момент на изгубване.“ Роберт Музил

© Пенка Ангелова, Владимир Сабоурин, Владимира Вълкова, превод
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-10-3
Цена: 16 лв.Книги, издадени с подкрепата на Програма Култура 2007-2013 на ЕС


Плячка

Георги Гроздев

Рецензия от Ане Щурм (на немски)

© Габи Тийман, превод
© Александра Чаушова, корица
© IG Elias Canetti, Ruse
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-92453-3-2
Цена: 10,30 €


Истории от годината на Змията

Овидиу Дунаряну

© Ванина Божикова, превод
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-92453-5-6
Цена: 9 лв.


Снежни приказки

Феридун Андач

© Кадрие Джесур, Хюсеин Мевсим, превод
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-92453-6-3
Цена: 7 лв.


Лазаре!

Габор Шайн

Колко неща има да каже синът на починалия си баща и колко неща иска да чуе от него. Всичко, което приживе е пропуснато, премълчано, спестено. А нали именно словото поддържа родословието. В книгата си, която вече е преведена на немски и английски, Габор Шайн предизвиква чудото, загатнато със заглавието на романа, възкресява бащата, за да проведе разговор, който приживе е бил невъзможен. През живота те не са намерили общ език, но през смъртта само той може да възкреси стореното и да съживи историята. Има въпроси, на които трябва да се отговори, за да може собствената история да намери място в по-голямата история на рода и народа. В лабиринта от места и времена протагонистът Петър търси своето времепространство, съживява своята история, намира своята идентичност. Романът представя актуалния проблем за осмислянето и превъзмогването на миналото, което не бива и не може да бъде премълчавано и изтласквано ако човек иска да оцелее. И поставя въпроса за границите на „ретуширането” на миналото и неговата репродукция.

© Светла Чосева, превод; © Нейко Генчев, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-92453-8-7


Под снега

Антйе Равич Щрубел

Тринайсет гледни точки върху ситуацията „под снега”, тринайсет посткомунистически ситуации и опити за „надхитряване” и оцеляване, за бягство и ескапизъм, подредени от Антйе Равич Щрубел в някакъв ред, макар и азбучен, който все пак излиза от строя и става ясно, че последователността не е „както трябва”. И кризата на една любовна двойка, Ева и Вера, погледната през призмата на този „паноптикум” от световъзприятия и гледни точки. Чрез изключително точни психологически портрети авторката тематизира най-вече различията – в сексуално отношение, в световъзприятията между бившите източно германци и западногерманци, а защо не и източноевропейци и западноевропейци, поколенческите различия. И всеки разказ има свой собствен почерк, собствен език, своя собствена повествователна техника. И макар че авторката е задала подредбата им, читателят просто се изкушава да ги прочете и разбъркано.

© Елена Димитрова, превод; © Румен Михов-Попа, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-92453-4-9; Цена: 10 лв.


Сега накъде

Хуго Портиш

© Пенка Ангелова, превод
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-02-8
Цена: 5 лв.


Пътуване през Европа

Кристин Димитрова, Петра Хулова, Владимир Мартиновски, Судабе Мохафез

© Владимира Вълкова, Димана Иванова, Роман Кисьов, превод
Недка Николова, редактор
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-03-5


В търсене на М.

Дорон Рабиновичи

Двама протагонисти са обсебени от една необичайна страст към превращения, към идентификация с извършителя и престъпника. Едното превращение е в извършителя на престъплението, за да го разкрие, да предизвика необходимия катарзис в него, да предизвика и съвестта му. Другото превръщение – в извършителя, за да го залови, респективно унищожи. Тези два феномена се превръщат в система на две общества и политики, в готовността на двете общества да манипулират и инструментализират отделната личност в полза на политиката. Възможно ли е един човек да се откаже от собствената си идентичност, за да изкупва вината на цяло едно общество… или на цялото човечество? Втори Христос ли ще е това, или „Изподрания евреин” от приказката на Братя Грим, в която „пострадалият и изподран в трънака евреин е принуден от страх да признае несъществуващата си вина”? Защо обществата се нуждаят от светци, които да им изкупват вината? С романа си Дорон Рабиновичи ни кара да се замислим по тези въпроси.

© Владимира Вълкова, превод; Недка Николова, редактор; © Нейко Генчев, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-92453-7-0; Цена: 12 лв.


Сладостта на живота

Паулус Хохгатерер

В малко идилично градче, така да се каже, „между годините” – между Коледа и Нова година, се случва нещо страшно: по много жесток начин е убит осемдесет и шест годишен старец, някой му е „премазал главата”, а неволният свидетел на събитието, седемгодишната му внучка, онемява. Едновременно с това в града започват да се случват необичайни неща… Зад криминалното действие отново се поставя въпросът за обществото и за страха, и за това, в колко и в какви действителности ние живеем? С този трилър австрийският писател и психиатър Паулус Хохгатерер спечелва литературната награда на Европейския съюз за 2009 година.

© Пенка Ангелова, превод; Недка Николова, редактор; © Нейко Генчев, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-92453-9-4; Цена: 12 лв.


Небеса в къпините

Наташа Крамбергер

Наташа Крамбергер е победителка на фестивала на младата литература „Уршка 2006“ и тази книга е нейната първа рожба. Написала я е при постоянните си пътувания между Словенске горице, Марибор, Милано, Берлин и морето, морето, което се простира от Пиран до Триест, а по-нататък – през морето, през Европа, през света, през езиците, говорите и наречията. По този път, по който се говори не само един език, всички всъщност говорят на един език. Наташа Крамбергер произхожда от Юровски дол, родена е в Марибор, следвала е в Любляна и Утрехт, сега живее в Берлин. Романът й „Небеса в къпините“ през 2010 годинаполучи приза на Европейския съюз за литература.

© Ганчо Савов, превод; Людмил Димитров, редактор © Нейко Генчев, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-2992-04-2; Цена: 16 лв.


Охравителят

Петер Терин

Дали е настъпил края на света или е избухнала ядрена война. Къде е изчезнало населението на целия град и на охраняваната луксозна сграда на собственици от висшето общество. Или всичко това се случва просто във въображението на двама охранители, изолирани и очуждени от „външния“ свят, изоставени сами на себе си и на редуцирането на личностната им идентичност до изпълняването на една единствена функция. Или може би „краят на света“ настъпва при всяко едно убийство?

© Багрелия Борисова, превод; Николай Попов, редактор © Нейко Генчев, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-2992-08-0; Цена: 12 лв.


Непотребния

Георги Гроздев

© Габи Тийман, превод
Недка Николова, Михаел Мецник, редактор
© Александра Чаушова, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-06-6
Цена : 7 EUR


Възстановеното щастие. Едно герамнско детство във Франция

Анна Тюне

Авторката на романа Анна Тюне пресътворява спомените от детството си във Франция, за да разкаже за трудния път на опознаването и сближаването на хората, за срама и вината, които тегнат над германците за извършеното от нацистите зло, за дистанцирането от собствената история и намирането на пътя към общочовешкото. Път, който е труден и мъчителен, но който Германия и Франция изминават с общи усилия и по който съумяват да превърнат вековната „кръвна вражда“ в приятелство и сътрудничество.

© Елена Димитрова, превод
Недка Николова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-12-7
Цена: 14 лв.


Същината

Ирис Ханика

© Пенка Ангелова, превод
Недка Николова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-05-9
Цена: 12 лв.


Поражението

Константин Илиев

© Габи Тийман, превод
Недка Николова, Михаел Мецник, редактори
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-07-3
Цена: 14 €


Някъде другаде

Дорон Рабиновичи

Третият роман на Дорон Рабиновичи „Някъде другаде“, преведен на български език и номиниран за „Немската награда на книгата“ през 2010 г., завладява с увлекателен сюжет, заплетена интрига и специфичен трагикомичен еврейски хумор. А действието сякаш непрекъснато сменя тоналността и щрихите, поставяйки въпроси, които са продиктувани от съвременните процеси на глобализация и транскултурализация: Какво представлява личностната и националната идентичност за съвременния пътуващ човек, за хората, живеещи между културите? От какво се определят те? От абсурдния мит за произхода, от химерата на етноса, от езика, религията, семейството, историята? Какво е родината? Къде човек я усеща най-добре? Дали тя е географски определен топос или винаги е някъде другаде?

© Владимира Вълкова, превод; Пенка Ангелова, редактор; © Нейко Генчев, корица; © МД Елиас Канети, Русе; ISBN 978-954-2992-09-7; Цена: 12 лв.


Спомените на един смешник

Мариане Грубер

© Ана Димова, превод
Пенка Ангелова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-18-9
Цена: 18 лв.


Човек сам словотвори местата си

Ирен Ниг

© Недка Николова, превод
Михаел Мецник, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-14-1
Цена: 12 лв.


Нашият попмодернизъм

Марк Дегенс

© Пенка Ангелова, превод
Ана Димова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-15-8
Цена: 12 лв.


Къщата с матраците

Паулус Хохгатерер

© Недка Николова, превод
Бистра Генчева, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978‑954‑2992‑19‑6
Цена: 16 лв.


Понякога викам натам. Небесно щастие

Петра Ганглбауер

© Пенка Ангелова, превод
Ана Димова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-16-5
Цена: 12 лв.


Септември. Фата моргана

Томас Лер

© Елена Димитрова, превод
Пенка Ангелова, редактор
© Румен Михов-Попа, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978‑954‑2992‑21‑9
Цена: 26 лв.


Слуховидецът на века

Пенка Ангелова, Владимир Сабоурин, Борис Минков

© Пенка Ангелова, Владимир Сабоурин, Ана Димова, Борис Минков, Недка Николова, превод
Пенка Ангелова, редактор и съставител
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978‑954‑2992‑22‑6
Цена: 20 лв.


Сабазий

Кристин Димитрова

© Габи Тийман, превод
Недка Николова, Ане Щурм, редактори
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-17-2
Цена: 12  €


Парцалива съкровищница

Ноеми Киш

© Светла Кьосева, превод
Пенка Ватова, редактори
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-20-2
Цена: 10 лв.


Записки 1942-1985. Провинцията на човека. Тайното сърце на часовника.

Елиас Канети

Записките в българското издание съответстват на страниците в немското издание.

© Пенка Ангелова, Ана Димова, превод
Ана Димова, Пенка Ангелова, редактори
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-26-4
Цена: 28 лв.


Безмайчинство

Петер Ваверцинек

© Пенка Ангелова, превод
Недка Николова, Ана Димова, редактори
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-27-1
Цена: 24 лв.


Езичници

Даниел Гьоч

© Владимира Вълкова, превод
Пенка Ангелова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-24-0
Цена: 16 лв.


Ъгли и овали / Ecken und Ovale

Румяна Еберт

двуезична

© Ана Димова, превод
Пенка Ангелова, редактор
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-25-7
Цена: 9,80 лв.


Лудост

Калин Терзийски

© Габи Тийман, превод
Недка Николова, Анастасия Новикова, редактори
© Нейко Генчев, корица
© МД Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-23-3
Цена: 12 €Книги, издадени с подкрепата на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013


Шест начина да умреш

Мариус Опря

© Издателство Фабер
ISBN 978-954-400-799-7


Основи на интеркултурната комуникация

Учебник (български език)

© Издателство Фабер
ISBN 978-954-400-834-5


Основи на интеркултурната комуникация

Учебник (румънски език)

© Издателство Фабер
ISBN 978-954-400-832-1


Каталог на културните събития

© Издателство Фабер
ISBN 978-954-400-843-7