Литературно четене с Румяна Еберт и преводачката Ана Димова
11 декември, 14.00 ч. – Сцената на ет. 3
Съвместно с Гьоте Институт, София

Предлагаме четене на преводи от излязлата в издателство Визер, Австрия книга на българската писателка и преводачка Румяна Еберт „Ъгли и овали”.

„На всеки език нещата се казват по различен начин” Аглая Ветерани

„Как с две четиристишия може да се каже повече , отколкото някои автори с цял роман, ни показва стихотворението Битпазар. Да се научиш да плуваш свободно – може би това е претенцията на тези стихотворения. Читателят – и това ми се струва най-красивото в тях – никога не се чувства опекунстван, не се чувства ограничен. Стихотворенията на Румяна Еберт му дават въздух да диша (а може би и читателско дихание?) Тази широта, струва ми се, не е природна даденост . Човек трябва да я придобие. Стихотворенията на Румяна Еберт имат този замах.“ Фолкер Сиелоф

Елиас Канети Рийдър Екип: Пенка Ангелова, Владимир Сабоурин, Борис Минков, Ана Димова
12 декември, 15.00 ч. – Сцената на ет. 3
С подкрепата на КултурКонтакт и Гьоте Институт

„Щом чрез думи може да се постигне толкова много, защо да не може също чрез тях то да се предотврати?” Елиас Канети, Призванието на поета

„Следя с голяма съпричастност събитията в България. Времето е трудно, но ще бъде преодоляно. Естествената топлота на тези хора отново ще ги събере. След известно време всичкото това разделение ще изглежда като лош сън. Доверявам се на прозрението на онези, които са останали хора … и никога няма да се променят в това отношение.”
Писмо на Елиас Канети до Пенка Ангелова от 9.4.1992 г.

Все пак творчеството на Канети остава твърде малко познато в страната на неговото месторождение. Затова настоящият сборник си поставя за цел да предложи за сферата на образованието представителни откъси от произведения на Канети, съпроводени от научни статии и студии от български канетеведи, чрез които читателят да може да се запознае както с най-представителните текстове на автора, така и да получи достъп до тяхната интерпретация и до идейния космос на неговото творчество.

Авторски и преводачески колектив в състав проф. дфн Пенка Ангелова, проф. дфн Ана Димова, проф. дфн Владимир Сабоурин и доц. д-р Борис Минков ще представят сборника на вниманието на публиката на международния панаир.

Литературно четене и презентация на романа на Мариане Грубер „Спомените на един смешник”
преводач: Ана Димова, модерация: Владимир Сабоурин
14 декември, 13.00 ч. – Сцената на ет. 3
Съвместно с Посолство на Република Австрия, София.

Мариане Грубер е aвторка на проза, лирика, есета, утопични романи, детска и юношеска литература. Сътрудник на радиото и телевизията. Изнася лекции в Европа, Азия и САЩ. От 1994 до 2014 г. е президент на Австрийското дружество за литература, най-голямото австрийско сдружение, осъществяващо контакти с творци от цял свят. Носител на многобройни награди, между които наградата Джордж Оруел, награди за лирика, за къс разказ, за детска и юношеска литература. Почетен доктор на университета в Нижни Новгород (1997). Член на Международното настоятелство на Международно дружество Елиас Канети.

На български от Мариане Грубер: Протоколи на страха (1994), Към замъка (2010).

В едно свое интервю тя казва, че е дълбоко вярващ човек, вярва в съзидателната сила на изкуството. А щом едно общество може да си позволи да създава култура, то може да намери и образци за решаване на проблемите си. В създаването на такива образци Мариане Грубер има забележителни постижения както в творчеството си, така и в културно-политическата дейност.

Литературно четене и презентация на книгата на Ирен Ниг „Човек сам словотвори местата си”
Преводачка: Недка Николова, Модератор: Пенка Ангелова
14 декември, 14.00 ч. – Сцената на ет. 3
С подкрепата на културната фондация на Лихтенщайн.

За книгата си Човек сам словотвори местата си (2006) получава литературната награда на Европейския съюз.

В тази книга се докосваме до една свободна игра със словото, с препинателните знаци, със значенията на думите и с чувствата, които те предизвикват. С детски наивитет, творческо въображение и философско вглъбение тук се градят възможни и междинни светове, които ни внушават свободата, необходима за изживяването и красотата на живота.

Ирен Ниг ни показва, че по-важното е, да не се живее в чужда приказка и в чужд текст, а да се намери собствената приказка, собствения текст в това словотворческо светослагане и преодоляване на смъртта.