Между  19.09 – 30.09.2016 в пет групи беше проведена индивидуална езикова диагностика на деца, вземащи участие в проекта. Целта на теста беше да се фиксира входното ниво на владеене на български език на децата, за да се види напредъка им към края на учебната година.