Родителски срещи – първите родителски срещи се състояха в началото на октомври. Те бяха водени от съответните учители в нашите партн. у-ща и детска градина, като запознаха родителите с проекта и неговите цели и дейности и тяхното участие в тях. Подготовката на работата със семейства  започна по план в средата на месец aвгуст 2016г. с интервю с учители от трите образователни партн. организации в гр. Русе.