Обучението се проведе на 21-23.10.2016 във Велико Търново като блок семинар с 2-дневна тренинг-програма на тема “Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”.Организатор беше партньорската организация Амалипе.