Обучението се проведе на 23.11.2016 в партньорското у-ще Алеко Константинов в Русе.Беше водено от Жанна Василева от партньорската организация Амалипе. Обсъдени бяха следните теми: а) Как да създадем родителски клубове в училище и в детската градина и б) как да мотивираме родителите да участват активно в ученическия живот на децата си.