На 06.12.2016 се състоя втората среща с представители на МОН в София. Срещата се проведе в Дирекция “Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване”. На срещата, LAD-проектът беше представен и възможни стратегии за по-нататъшната му устойчивост (след завършване на проекта през август 2018) бяха обсъдени. Предложено беше МДЕК да се регистрира в МОН като обучителна организация, която да предлага на учители и студенти допълнителна квалификация като специализирани учители по български като втори. В срещата взеха участие директорката на дирекцията Пенка Иванова (МОН), д-р Йосиф Нунев (МОН), Нина Александрова (МДЕК), д-р Анастасия Новикова (МДЕК) и проф. Пенка Ангелова (МДЕК). Понастоящем г-жа Пенка Иванова е директор на Дирекция “Учебници и училищна документация” в МОН.