Обучението се проведе на 12.12.2016 в у-ще Ангел Кънчев в Русе. Беше водено от Жанна Василева от Амалипе. Обсъдени бяха следните теми:
а) Представяне на модел за провеждане на родителска среща б) Представяне на видео-материали за работа със семейства в) Изработка на план за действие за провеждане на родителски срещи до края на учебната 2016/17 година.