По време на тази среща Анастасия Новикова взе участие в обучението за педагози, които работят с материалите на проекта Deutsch für den Schulstart (Немски за успешен старт в училище), с тези материали се подобри обучителната концепция на LAD проект въз основа на добрата практика от Германия.