Основният курс материали “Български език с Драко и Мими за многоезични деца” за 1-ви клас съдържа система от дидактични езикови игри (300 игри) с точно зададена последователност на подаване на материала. Всяка игра има ясен граматичен и лексикален фокус, съпроводена е с подробни методични указания за нейното провеждане и е комплектована с необходимия илюстративен и аудиоматериал.

Преди да започнете работа с материалите, прочетете Увод и методически указания. Пожелаваме Ви приятна работа!