Скъпи колеги и приятели,

Радваме се да Ви представим материалите Български език с Драко и Мими за многоезични деца“, разработени в рамките на Еразъм+ Проект Language against Dropout (LAD).

Материалите Български език с Драко и Мими за многоезични деца представляват цялостна концепция за подпомагащо обучение по български език за деца с друг майчин език за три възрастови нива: за 5-годишни, 6-годишни и 7-годишни деца (1. клас). Те могат да бъдат използвани както последователно в рамките на три години (което е препоръчително, тъй като в концепцията е заложено надграждане на материала), така и поотделно.

Тук ще научите повече за концепцията ни и за методиката на работа с материалите.