Наградата се присъжда в две категории:

белетристика и драматургия

за творби, публикувани и реализирани (за драматургия)

за първи път в България в периода от 1 юни 2017 до 30 май 2019

 

Условия за участие:

Пълният регламент на конкурса е публикуван в сайта

на Община Русе: www.ruse-bg.eu

 

Краен срок: 31 май 2019 г.

 

Награди:

НЛН „Елиас Канети” се придружава

от диплом, статуетка и парична награда

в размер на 5 000 лв. за белетристика

и 2 000 лв. за драматургия.

 

За контакти:

Община Русе, отдел „Култура” – гр. Русе

ул. Цариброд № 3, тел: 082 506 506, 082 506 512

e-mail: chavdarova@ruse-bg.eu