На 28-ми март, от 11 ч. в Австрийска библиотека се проведе кратка среща, организирана от Международно дружество „Елиас Канети“ по повод на 80-годишния юбилей на г-жа Цонка Букурова, лидер на Движението за самозащита на Русе, организирало първите несанкционирани протести срещу комунистическия режим, предвестник на първите неправителствени граждански движения.

Сред гостите присъстваха журналисти, проф. дфн Пенка Емилова Ангелова, д-р Веселина Антонова, Детелина Каменова, Теодора Копчева, както и Дора Бобева, Стефка Момова, Албена Велкова, заедно с които прокарват първите пътища към създаването на гражданското общество в гр. Русе.

По време на събранието се състоя и оживена дискусия, по време на която г-жа Букурова сподели с екипа на Дружеството, в топла атмосфера, случки от личния си живот и малка част от преживяното съвместно с нейните съмишленички.