МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И STUDIO DAHD

ПРЕДСТАВИХА ИЗЛОЖБАТА – RIVER IN TRANSITIONРАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКОТО АРТИСТИЧНО НАСЛЕДСТВО

Изложбата беше открита на 14-ти май 2019 от 17:30 и остана в Дом Канети в Русе до 25-ти май.

Съвременно изкуство с акцент върху Дунав акостира в Русе
Студенти с творчески подход откриват и споделят скритото културно наследство

Млади артисти от четири дунавски държави представят своите фотографии, инсталации, видеоарт, поезия, архиви и пърформанс в „Дом Канети“ в Русе. Изложбата „Река в преход“ обединява разнородните визии на двадесет студенти за скритото наследство около Дунав и съвременните трансформации на реката. Творческата група „Студио за развитие на дунавското творческо наследство“ е част от проекта „Дунавска културна платформа – креативни места на 21-и век“ (CultPlatForm_21) по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Откриването на премиерната изложба ще е на 14 май 2019, от 17:30 ч, в „Дом Канети“ (бул. „Славянски“ 12) и в присъствието на авторите.

От документални изследвания до абстрактни импресии, младите творци използват мултидисциплинарен подход да си отговорят на въпроси като „Какво е Дунав за мен“, „Как реката повлиява териториите, през които преминава“, „Икономика или култура носи водата“… Изложбата ще разкрие и коя е феята на Дунава (М. Саванович, Ф. Клякич, С. Димич, Р. А. Тядич) , как отлитат цели летища и къде в реката кацат самолети (Д. Стойчев, Е. Цолова, И. Христова, М. Грошева, Х. Русев). Те догонват музея в движение (Ю. Степер), минават между комуникиращите си с мегафони села през реката (К. Нимервол, Т. А. Шинко), спират при живо и говорещо, но все пак скрито, наследство (Ф. Пенцкофер).

Освен, че откриват скрита култура край Дунав, студентите се потапят и в екологичните и икономически измерения. Водни проби от различни точки на реката (Л. Йеромане) безпристрастно показват човешкото влияние върху нея. Производствени, транспортни и комуникационни съоръжения в някогашния си разцвет са сблъскани с новите им предназначения и облик (Д. Стойчев, Е. Цолова, И. Христова, М. Грошева, Х. Русев).

Химн на Дунав, чиито композитори са хората край реката, а тя самата е продуцент (А. Шефер, А. Седлак), ще може да бъде чут на изложбата. Освен песните, основен елемент на фолклорната култура са и преданията. Културата на разказване на истории прераства в поетичен диалог с реката (Т. Гимпъл). Търси се родината на Дунав – ако има реално такава (Л. Доналис), събрани са цветовете и светлинните ефекти на реката (С.М. Кайнц), анализирани са разнородните брегове и обграждането на реката от улици и природа (Е. Шмолмюлер). Изложбата дава указания и къде е открит първият музей на дакелите, къде са музеите на зъбите, на голфа, на пчеларството (Д. Таутскер).

Куратори на изложбата са проф. д-р Елизабет Швегер, проф. д-р Сабине Полак, проф. д-р Дубравка Лазич и Надежда Павлова, като те са и ментори на студентите при подготовката на проектите. Studio DAHD си партнира с Културния център на Горна Австрия, Министерството на науката, изследванията и изкуствата на Баден-Вюртемберг, Министерството на културата на България, Академията на изкуствата към Университета на Нови Сад и Федералното канцлерство на Австрия.

След премиерата си в Русе изложбата „Река в преход“ ще отплава в Нови Сад (Сърбия), ще продължи към Лудвигсбург (Германия) и ще бъде закотвена в Линц (Австрия) тази есен. Артистичните проекти ще бъдат показани и в „Книгата за бъдещето“, която ще е достъпна на уебсайта на CultPlatForm_21.

 

Списък на авторите и творбите в изложбата:

 

– Аника Шефер, Агнес Седлак (Германия) – „Химнът“ (The Anthem)

– Ружица Аня Тадич, Филип Клякич, Стефан Димич и Мария Саванович (Сърбия) -„Феята на Дунава“ (Danube’s Fairy)

– Карина Нимервол, Татяна Аранка Шинко (Австрия) – „Обърнатият мост“ (Bottom-Up-Bridge)

– Линда Йероман (Австрия) – „Реката на младостта“ (The River Of Youth)

– Дебора Таутскер (Австрия) – „Нетрадиционните музеи“ (Unconventional Museums)

– Фабиан Пенцкофер, Агнес Седлак (Германия) – „Аз съм скритото наследство“ (I Am The Hidden Heritage)

– Лука Доналис (Германия) – „Изворът на Дунав“ (The Danube Spring)

– Денислав Стойчев, Екатерина Цолова, Ирина Христова, Христо Русев, Мариета Грошева (България) – „Кутии, пътуващи във времето“ (Time Travelling Boxes)

– Ева Шмолмюлер (Австрия) – „не|свързани“ (dis|connected)

– Томас Гимпъл (Австрия) – „Бележки“ (Notepads)

– Су-Мара и Юти Кайнц (Австрия) – „Атмосферата на Дунава, чувствен подход“(Atmosphere Danube, A Sensual Approach)

– Юлиян Степер (Австрия) – „Скитникът: Музей в движение“ (The
Vagabond: A Museum On The Move)

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския
съюз (ЕФРР и ИПП)