08.10.2020, четвъртък, беше посветен на изложбата “Съкровищата на Краков” и на трите книги на полската нобелистка за 2018 Олга Токарчук. Изложбата за Краков беше открита и представена от новата директорка на Полския институт в София Анна Опалинска в превод от Светла Каранешева (програмен отдел в ПИ, преводач). Книгите на Токарчук – “Бегуни”, “Карай плуга си през костите на мъртвите” и “Изгубена душа” бяха представени от проф. Пенка Ангелова и д-р Мира Душкова с подкрепата на проф. Маргрета Григорова.