Весна Кулеска от Северна Македония е  стипендиант на МД “Елиас Канети“ и  Конференцията на Дунавските ректори за 2023. Тя е драматург в Народния театър на гр. Щип, но има също богат опит като автор и сценарист в киното и телевизията. Весна спечели гласовете на журито от България и Австрия с идеята за пиеса с работно заглавие “Изкуството да не споделяш“. „Като автор  както на сценарии, така и на пиеси, артистичната ми практика се върти около занаята да разказвам истории чрез писане, както и изследване на човешкия характер в диалог. В моите сценарии се фокусирам върху създаването на герои – уникални личности с мотивации и предистории, които са в състояние да задвижат разказа напред и да ангажират вниманието на публиката“ – така Весна Кулеска дава посока към това, което предстои да направи през месеца на пребиваване в Русе. Тук трябва да „оживеят“ нейните бъдещи герои  – писател, художник и скулптор. Какво ще се случи в една първоначално несподелена между тях история, предстои да разберем.

Стипендията на МД „Елиас Канети“ с финансовата подкрепа на Конференцията на Дунавските ректори се дава за пета поредна година.