12-ти октомври, 18.00 часа

ДОМ КАНЕТИ

  „Хуманизъм и капитализъм. Постхуманистична перспектива за чудовищата“ – в тази тема довечера ще ни води Василе Михалаке  от Румъния. Той е съосновател на списание Post/h/um. за постхуманистични изследвания, както и негов редактор. Координатор е на различни сборници с критическа теория и автор на статии предимно за постхуманизма и авангарда. Авторът на това изследване има свой план как да подходи към темата:“ За краткост и от методологически съображения ще разделим чудовищата на капиталистическия хуманизъм на пет направления, формирани между XVII и XIX в., в рамките на които, разбира се, е имало критики, опити за реформи и дори въстания: патриархат (подчиненото положение на жените), колониален расизъм (и митът за прогреса), работническа класа или работна сила, експлоатация на животни и adultism (натурализация на детската невинност). Възникнали в резултат на развитието на идеологията на хуманизма и нейния икономически аспект – капитализма, те ще бъдат критикувани от множество посоки, които в крайна сметка ще доведат до появата на съвременния критически постхуманизъм. Публиката може да подкрепи или да оспори този подход към темата в Дом Канети тази вечер. Срещата с автора започва в 18.00 часа.