ТИПОВИ ИГРИ

Типовите игри са езикови игри, които могат да се изпълват с различно съдържание и да се ползват за упражняване на различни граматични и лексикални феномени. Те могат да се използват допълнително към игрите от Основния курс за трите нива. More…