Project Description

Съст. проф. дфн Пенка Ангелова
Първо издание
Под общата редакция на Пенка Ангелова
© Нейко Генчев, корица
© Елиас Канети, Русе
ISBN 978-954-2992-43-1
www.eliascanetti.org