Project Description

Даниел Гьоч
© МД Елиас Канети, Русе
© bilgerverlag, 2009, Herz aus Sand
© Владимира Вълкова, превод
© Нейко Генчев, корица
ISBN 978-954-2992-24-0
Редактор: Пенка Ангелова
Цена: 16 лева