Project Description

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
© Маргрета Григорова, Десислава Недялкова, превод
©Нейко Генчев, корица
© Маргрета Григорова, Десислава Недялкова, редактор
© Издателство „Елиас Канети“, Русе

Начало


ноември 2021 г.
ISBN 978-954-2992-44-8
Цена: 23 лв.