Project Description

Томас Гебауер, Илия Троянов
Първо издание
© Димитър Ангелов, превод
© Нейко Генчев, корица
Редактор: Владимира Вълкова
© Издателство „Елиас Канети“, Русе
ISBN 978-954-2992-42-4
www.eliascanetti.org