Project Description

Веселина Антонова /Иво Жейнов
Първо издание
Под общата редакция на Пенка Ангелова
© Нейко Генчев, корица
© МД „Елиас Канети“, Русе
ISBN 978-954-2992-28-8
Цена: 12,50 лева