Project Description

Karol Modzelewski
Zajeździmy kobyłę historii.
Wyznania poobijanego jeźdźca
This publication has been funded by the Book Institute – the ©POLAND Translation Program
© by Karol Modzelewski.
© Mira Kostova, Übersetzung
© Neyko Gentschev, Umschlag
Prof. Dr. sc Margreta Grigorova, Redaktion und Vorwort
Gesamtredaktion Prof. Dr. sc Penka Angelova
© IG „Elias Canetti“, Ruse
ISBN 978-954-2992-32-5
Preis: 11 Euro