Project Description

Елиас Канети
Записките в българското издание съответстват на страниците в немското издание.
© Carl Hanser Verlag München Wien
© Пенка Ангелова, Ана Димова, превод
© Нейко Генчев, корица
Ана Димова, Пенка Ангелова, редактор
ISBN: 978-954-2992-26-4
Цена: 28 лева