Модулът Звукова култура за 6-годишни деца съдържа 40 игри. Игрите са предназначени за овладяване звуковете на езика и техните графеми.