Концепцията Български език с Драко и Мими за многоезични деца” може да бъде прилагана и в българските училища в чужбина за обучението на деца, овладяващи езика извън България. В тези училища може да се прилага модулната версия на материалите, разработена специално за тях (разработени са граматични модули Минало свършено време, Минало неопределено време, Бъдеще време; лексикални модули Запознаване с главните герои, Тяло, Професии, Семейство), или педагозите да избират игри от пълния курс, според конкретните нужди на децата.

Модулната версия може да се използава и от педагозите в България, които не работят с пълната версия на материалите, но искат да подпомогнат децата в горепосочените области.

Тук ще намерите текстове на игрите от съответните граматични и лексикални модули. Тези игри са подбрани от материалите Български език с Драко и Мими за многоезични деца за трите нива и са подредени в определена последователност. Илюстративния материал към модулите трябва да се взема от илюстративния материал за пълния курс! Необходимите картинки са посочени във всяка от игрите на модулната версия.