Материалите „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“ можете да разпечатате сами или да дадете за печат в копирен център или печатница по Ваш избор.
Възможно е също да ги поръчате и в печатницата (формуляр за поръчка), която е правила мострените екземпляри. Може да се поръчват само картинки, може да се поръчват и картинки заедно с текстове, както за всички нива, така и поотделно.

Примако ЕООД
гр. Русе, ул. Хан Крум 6-8
тел.: 082 822 303
мобилен: 0878 55 22 25
e-mail: primax@primaxbg.com и primaco@primaxbg.com
Лице за контакт: Ивайло Крайчев

Ръкавичните кукли – драконът Драко и котката Мими: Вие можете сами да решите откъде да закупите ръкавичните кукли – дракона Драко и котката Мими Важно е куклите да са достатъчно големи, удобни за работа (да могат да вземат картинки с формата А5, да ги слагат в торбичка, да си затварят очите с лапички и др.) и визуално да наподобяват героите на снимката (котката да бъде рижава, а драконът – зелен). Можете да ги изработите сами или да ги поръчате при художничката Еслица Попова, която е изработила куклите за проекта.

e-mail: popova.eslitza@gmail.com, тел.: +359 88 976 1199.