Гледайте пълното интервю на посочения линк:

https://www.bnt.bg/bg/a/mezhdunarodno-druzhestvo-elias-kaneti-i-izdatelstvo-elias-kaneti