ПРОГРАМА

ВТОРНИК, 11-ТИ ОКТОМВРИ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Модератор: Проф. дфн Пенка Ангелова

13.00 -13.30 (Централно фоайе на ректората)

Приветствия от:
акад. Христо Белоев, дтн, Ректор на Русенски университет и проф. дфн. Пенка Ангелова, председател на МД „Елиас Канети“,
Градска библиотека Свищов

• Откриване на изложба „Съюз на духа и сърцата“ Иван Шишманов и обединената Европа
с поздравление от г-жа Снежана Йовева,
Директор на Държавен културен институт МВнР

13.30 -13.45 КАФЕ ПАУЗА

 

ПАНЕЛ 1

13.45 – 16.15 (Аула 2.101)

Проф. Румяна Конева (Дом Витгенщайн):
„Съюз на духа и сърцата“. България в Европа.

Проф. Елизабет Шоре (Университет Фрайбург):
Лекциите на проф. Шишманов

Д-р Алека Стрезова (Институт за история на БАН):
Дипломатът Димитър Шишманов
НЧ „Еленка и Кирил Аврамови“ Свищов

Веселина Спасова, Маргарита Колева: Александър и Димитър Шишманови и мястото им в културния живот на Свищов

 

ДИСКУСИЯ

—————————————————————————————-

ПРОГРАМА

СРЯДА, 12-ТИ ОКТОМВРИ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

13.00 – 13.15 (Аула 2.101 )

Приветствие от

 Здравка Евтимова, председател на българския ПЕН клуб

13.15 – 14.15 (Аула 2.101 )

Литературно четене със Здравка Евтимова

 

14.15 -14.30 КАФЕ ПАУЗА

ПАНЕЛ 2

14.30-16.45
• Визии за обединена Европа

Доц. д-р Мими Корнажева (Русенски университет): Европейската идея на Ричард Куденхов-Калерги в сравнителен контекст

Лотар Яшке (Европейска Служба за Външна Дейност, Брюксел):
Паневропейската идея на Ричард Куденхов-Калерги

Себастиан Шефер (Дунавска Ректорска Конференция, Виена):

Накъде сега Европа?

17.00
Прожекция на филма за Иван Шишманов „Преди началото“ и дискусия