Дарик радио за Еразъм+ проекта „Language Against Dropout“: интервю с проф. дфн Пенка Ангелова и д-р Анастасия Новикова

март 19th, 2018|

Международна конференция на българските училища в Германия

На 03.02.- 04.02.2018 г. във Франкфурт на Майн (Германия) се състоя международна конференция на българските училища в Германия. В конференцията взеха участие представители от над 30 български училища и културни дружества от Германия и от други европейски страни, както и представители на българското Министерство на образованието и науката. В рамките на тази конференция Анастасия Новикова представи LAD проекта и разработените по него материали Български език с Драко и Мими за многоезични деца и сподели първия опит за използване на материалите за обучение на български деца в чужбина. More…

февруари 26th, 2018|

Шеста международна работна среща по LAD проект

Между 26.01.2018 и 03.02.2018 г. в Хайделберг се проведе шестата работна среща по LAD проект между представител на МДЕК (д-р Анастасия Новикова), работещ по интелектуални продукти О1-О3, и екипа на Университет Хайделберг. Целта на срещата беше съвместната работа по съдържанието на интелектуалните продукти. More…

февруари 26th, 2018|

Трета среща с представители на МОН

На 19.12.2017 се състоя третата среща с представители на МОН в София. Срещата се проведе в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в София. На срещата присъстваха г-жа Евгения Костадинова – ръководител на дирекцията и г-жа Ваня Трайкова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“. Материалите, изработвани по Еразъм+ проект „Language Against Dropout“ породиха голям интерес и More…

февруари 21st, 2018|

Резултати от проведената на 26-27 май в София конференция на тема „Интеркултурализъм и билингвизъм“

На 26 и 27 май в хотел Хемус в София се проведе международна конференция на тема "Интеркултурализъм и билингвизъм" с участието на специалисти от България, Румъния и Германия. Организатори бяха Международно дружество "Елиас Канети" и СИЕТАР България. На конференцията присъстваха университетски преподаватели, представители на МОН, на регионалните инспекторати, директори и преподаватели от училища, представители от More...

февруари 14th, 2018|

Три родителски срещи по LAD проект бяха проведени в ОУ „Алеко Константинов“ в Русе

На 08.11.2017 три родителски срещи бяха проведени в ОУ „Алеко Константинов“ в Русе. Състояха се две срещи с родители на деца от две подготвителни групи и една среща с родители на деца от първи клас. На срещите родителите бяха запознати с работата на учители и деца с учебните материали, изработени по LAD проект. Бяха разискани различни начини за активно включване на родителите в ученическия живот на децата им и как могат да ги подкрепят по време на тяхното образователно развитие. More…

ноември 26th, 2017|

Пета международна работна среща по LAD проект

На 16.10.2017 и 18.10.2017 в Хайделберг се проведе петата работна среща по проекта между представител на МДЕК (д-р Анастасия Новикова), работещ по интелектуални продукти О1-О3 и екипа на Университет Хайделберг. Цел на срещата беше съвместната работа по съдържанието на интелектуалните продукти. More…

октомври 18th, 2017|

Тематична разходка из град Русе – Моят град

В рамките на втората проектна година възникна идеята да се направи разходка из града на тема: Моят град. Тази дейност не беше включена в проектното предложение на проекта. По преценка на екипа на МДЕК разходката беше организирана и проведена за децата, участващи в проекта. Целта на разходката беше да съберем децата от партньорските училища, участващи в проекта, да се запознаят и да общуват свободно един с друг, без значение от какъв етнос са и какъв е майчиният им език. More…

май 30th, 2017|

Детски театър

Модулът „Детски театър” се състоя на 24 май 2017, непосредствено преди завършването на учебната година 2016/17 в партньорското у-ще Алеко Константинов в Русе.В него участваха деца от две подготвителните групи от LAD проект и беше насочен към подпомагането на езиковото развитие на децата. More…

май 24th, 2017|

Международна конференция „Интеркултурализъм и билингвизъм“, 26-27 май 2017, София

SIETAR–България и Международно дружество „Елиас Канети“ с любезното съдействие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“ организират съвместно конференция на тема ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ. Конференцията ще се проведе на 26 и 27 май 2017г. в хотел Хемус, София. Основни проблемно-тематични секции: Интеркултурализъм в новата гео-политическа ситуация. Нови измерения на интеркултурализма в образованието, в езиковедските и литературни изследвания More...

май 21st, 2017|