Четвърта международна партньорска среща

По време на тази среща Анастасия Новикова взе участие в обучението за педагози, които работят с материалите на проекта Deutsch für den Schulstart (Немски за успешен старт в училище), с тези материали се подобри обучителната концепция на LAD проект въз основа на добрата практика от Германия. More…

март 18th, 2017|

Работа с родители във филиала на ДГ „Червената Шапчица“ – Русе в с. Бъзън

По случай 1-ви март, деца, родители и възпитатели се събраха, за да изработят традиционните за този ден мартенички. More…

март 1st, 2017|

Обучение за мултипликатори за модел работа с родители през декември 2016

Обучението се проведе на 12.12.2016 в у-ще Ангел Кънчев в Русе. Беше водено от Жанна Василева от Амалипе. Обсъдени бяха следните теми: а) Представяне на модел за провеждане на родителска среща б) Представяне на видео-материали за работа със семейства в) Изработка на план за действие за провеждане на родителски срещи до края на учебната 2016/17 година. More…

декември 12th, 2016|

Втора среща с представители на МОН

На 06.12.2016 се състоя втората среща с представители на МОН в София. Срещата се проведе в Дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“. На срещата, LAD-проектът беше представен и възможни стратегии за по-нататъшната му устойчивост (след завършване на проекта през август 2018) бяха обсъдени. Предложено беше МДЕК да се регистрира в МОН като обучителна организация, която да предлага на учители и студенти допълнителна квалификация като специализирани учители по български като втори. More…

декември 6th, 2016|

Обучение за мултипликатори за модел работа с родители през ноември 2016

Обучението се проведе на 23.11.2016 в партньорското у-ще Алеко Константинов в Русе.Беше водено от Жанна Василева от партньорската организация Амалипе. Обсъдени бяха следните теми: а) Как да създадем родителски клубове в училище и в детската градина и б) как да мотивираме родителите да участват активно в ученическия живот на децата си. More…

ноември 23rd, 2016|

Обучение за учители в местността „Лесопарка“ през октомври 2016

Обучението се проведе на 21-23.10.2016 във Велико Търново като блок семинар с 2-дневна тренинг-програма на тема “Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”.Организатор беше партньорската организация Амалипе. More…

октомври 23rd, 2016|

Анкета за методична база за работа с деца с друг майчин език

Анкета за самооценка

октомври 17th, 2016|

Методи и стратегии за подобряване на нивото на владеене на български език при деца с друг майчин език

Анкета

октомври 17th, 2016|

Работа със семейства

Родителски срещи – първите родителски срещи се състояха в началото на октомври. Те бяха водени от съответните учители в нашите партн. у-ща и детска градина, като запознаха родителите с проекта и неговите цели и дейности и тяхното участие в тях. Подготовката на работата със семейства  започна по план в средата на месец aвгуст 2016г. с интервю с учители от трите образователни партн. организации в гр. Русе. More…

септември 30th, 2016|

Езиков тест за деца (индивидуална диагностика)

Между  19.09 – 30.09.2016 в пет групи беше проведена индивидуална езикова диагностика на деца, вземащи участие в проекта. Целта на теста беше да се фиксира входното ниво на владеене на български език на децата, за да се види напредъка им към края на учебната година. More…

септември 19th, 2016|