Обучение за учители през септември 2016

Обучението за учители беше проведено обучение на 15.09.-16.09.2016. Цел беше, педагозите от парт. у-ща и детски градини да получат методически насоки, как да използват новосъздадените учебни материали при тяхната апробация в училище. В рамките на обучението бяха проведени и два уъркшопа, в които учителите имаха възможност да изпробват на практика новосъздадените обучителни езикови игри за първи път и да задават въпроси на авторите на материалите. Освен това, учителите се запознаха лично с работещите по проекта технически сътрудници, които имат изключителен принос за създаването на илюстративния и аудио материал (картинки, постери и детски песни, придружаващи обучителния материал) по проекта. More…

септември 16th, 2016|

Пет дневен обучителен тренинг

Между 13-ти и 17-ти април 2016 в Русе се проведе 5-дневно обучение по проект „LAD – Език за превенция на отпадането от училище“ (Обучение по български език като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). More…

април 17th, 2016|

Обучение за учители през март 2017

Цел на обучението беше педагозите от парт. у-ща и дет. градина да получат указания, как да използват новосъздадените учебни материали по време на апробацията им в училище/детската градина. More…

март 30th, 2016|

Трета международна партньорска среща по проект Language Аgainst Dropout (LAD) – български език за превенция на отпадането от училище

Между 11-ти и 13-ти март 2016 в Констанца, Румъния се проведе третата работна среща по проект „LAD – Език за превенция на отпадането от училище“ (Обучение по български език като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). More…

март 13th, 2016|

Втора международна партньорска среща по проект „LAD – Език за превенция на отпадането от училище“

На 12-ти и 13-ти декември в Хайделберг, Германия се проведе втората работна среща по проект „LAD – Език за превенция на отпадането от училище“ (обучение по български език като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас). More…

декември 16th, 2015|

Първа пресконференция по LAD проект

На 15.11.2015 г. се състоя първата пресконференция по LAD Проекта.Освен представители на учебни заведения в Русе на пресконференцията бяха поканени местни и национални медии, които се запознаха с предмета и целите на проекта. More…

ноември 15th, 2015|

Първа международна партньорска среща по проект „LAD – Език за превенция на отпадането от училище“

На 14.11. – 15.11.2015 г. в Русе се проведе първата международна партньорска среща по Еразъм+ проект Language Аgainst Dropout (LAD): Език за превенция на отпадането от училище. More…

ноември 15th, 2015|