Езикова диагностика

Диагностичната процедура за определяне нивото на владеене на български език при деца от 5 до 7 години с друг майчин език е предвидена за провеждане в началото и в края на учебната година. Езиковата диагностика се извършва с помощта на илюстративен материал, който провокира вербалната реакция на децата и изисква разбиране, тълкуване и назоваване на More...