//Работа с родители

Модел за работа с родители

      Скъпи приятели на децата, целта на нашата работа с родители е да се подпомогнат родителите в изграждането на една приятна среда за преживявания и учене за техните деца. Това може да бъде постигнато чрез свързването на езиковата подкрепа в съответното учебно заведение с подкрепа в родителския дом, и чрез укрепване на компетентността на родителите. Работата с родители има следните подцели: More…

август 31st, 2018|

Активни родители в училище и в детската градина

Скъпи родители, с Вашата помощ и активно участие можем да допринесем заедно за това, да има все по-малко отпаднали деца от училище и да превърнем образованието в богатство за децата, а училището във важен център за тяхното развитие! Родителите могат да подпомагат развитието на децата си не само от вкъщи, но и в училище и в детската градина. За тази цел е необходимо те да имат желание да участват активно в ученическия живот на децата си и да искат да влияят върху вземането на важни решения от всички сфери на образованието им. More…

август 29th, 2018|

Функция и значение на училищния медиатор

  Скъпи директори на училища в България и заинтересовани страни по темата, в рамките на работата ни по Еразъм+ проекта Language Against Dropout 2015-2018 стана още веднъж много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на училищни медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Работата на училищните медиатори е от голямо значение за бъдещето на тези ученици. Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат, и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране на деца в образователната система, които са застрашени от отпадане от училище. More…

август 27th, 2018|