Втори език при деца: Рийдър за учителя

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ТОВА ПОМАГАЛО? Настоящото помагало се предвижда за запознаване на учителите с основни понятия и проблеми на билингвизма. Основна причина за създаването му е нарастващият брой отпадащи деца от училище, които не могат да се справят с обучението. За по-голямата част от тях изучаването на българския език е непреодолима трудност, която нараства More...