МОДУЛНА ВЕРСИЯ

Концепцията "Български език с Драко и Мими за многоезични деца" може да бъде прилагана и в българските училища в чужбина за обучението на деца, овладяващи езика извън България. В тези училища може да се прилага модулната версия на материалите, разработена специално за тях (разработени са граматични модули Минало свършено време, Минало неопределено време, Бъдеще More...