Международно дружество Елиас Канети бе партньор на мащабния двугодишен литературен проект “Across Europe”. Четирима писателя бяха изпратени на пътешествие със задачата да “начертаят” актуална карта на европейското културно пространство. Проектът “Across Europe” се опита да начертае географско-идеологическа линия през това пространство, която да описва социалните и политически процеси на преход. Всеки от писателите посети три различни страни, като гостува на местните партньори за по един месец, и създаде по един текст за всеки престой. Творбите им бяха преведени на езиците на страните-домакини и издадени. Повече информация за проекта можете да намерите на www.acrosseurope.eu.