Международно Дружество “Елиас Канети” организира младежки семинар “Градът до реката: градът на бъдещето”, в хармония с течащата в Русе конференция на Европейския съюз за стратегия на Дунавския регион. Участници в семинара бяха средношколци от ПГИУ “Елиас Канети”, СОУПНЕ “Фридрих Шилер”, ПГСАГ “П.Пенев” и СОУЕЕ “Свети Константин Кирил Философ”. Събитието водиха Мартин Иванов и Явор Седянков, които заедно с учениците използват изразните средства на фотографията и методите за креативност и групова работа, за да очертаят насоките за развитие на Русе.