„ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ”, РУСЕ, 29.05.2010 г. В периода 29.-30 май Международно дружество „Елиас Канети”, съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев”, катедра „Европеистика”, проведе национална докторантска конференция. Целта на форума бе да обсъди общественото развитие на страната през призмата на две основни концепции: за гражданското общество като коректив и регулатор на взаимоотношенията с държавата, и за общество на знанието като инкубатор за иновации и пазарен напредък.