През май в Русе бе представена книгата на д-р Момчил Методиев “Между вярата и компромиса”. Основен източник в интересното изследване, свързано с отношенията между държавата и църквата в периода 1944-1989 г. е архивът на Комитета по църковни въпроси, частично са ползвани архивите на Първо главно управление на ДС, документи на Светия Синод до средата на 60-те, цитирани са отделни документи от архива на БКП и Служба “Културно наследство” към МнВР.