Наташа Крамбергер ни гостува в Русе като ХАЛМА стипендиантка през месец ноември. Младата словенска писателка спечели тазгодишната награда за литература на ЕС.