Весел празник „На лагер в града” организираха за Деня на детето, 1 юни, Каритас Русе в партньорство с Международно дружество „Елиас Канети” и храм „Свети Иван Рилски” – с. Брестовица. Главни действащи лица бяха деца от Дневен център „Милосърдие”, от Дома в село Брестовица, от предучилищните класове и начален курс на СОУ „Васил Левски”, от Дом „Надежда”, и много русенчета. Момичетата и момчетата се потопиха в цветна приказка от обичани герои, играха игрите на своите родители и баби, правиха картички и фигурки от хартия, пяха и танцуваха. В игрите и заниманията помагаха доброволци от Каритас Русе – студенти от Клуб „Европеистика” към РУ Ангел Кънчев, студенти начална педагогика и ученици от СОУЕЕ „Константин Кирил Философ” – Русе. Празникът стана възможен като част от проект „Равни права и равни възможности за всички деца от град Русе”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство.